Պատմություն

 • Հայաստանի Առաջին Հանրապետության երկրորդ կառավարության վերակազմավորման ժամանակ` 1918 թվականի նոյեմբերին, ստեղծվել է հանրային խնամատարության նախարարությունը, որը 1919 թվականի ապրիլի 8-ին վերանվանվել է հանրային խնամատարության և աշխատանքի նախարարություն:

 • 1920

  թվականի հունվարի 8–ին նախարարությունը վերանվանվել է հանրային խնամատարության և վերաշինության նախարարություն, որն ունեցել է հետևյալ բաժինները` որբանոցային, գաղթականական, աշխատանքի կազմակերպման, բժշկասանիտարական, աշխատանքի պաշտպանության, ճարտարապետական, շինարարական:

  Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո ՀԽՍՀ Հեղկոմի 1920 թվականի դեպտեմբերի 22-ի թիվ 17 դեկրետով կազմակերպվել է Հայաստանի առողջապահության ժողովրդական կոմիսարիատը:
  Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության առողջապահության ժողովրդական կոմիսարներն են եղել.

  • 1920-1922 թթ.
   • Սարգիս Համբարձումյանը

  • 1922-1925 թթ.
   • Սիմեոն Լազարևը

  • 1925-1927 թթ.
   • Գարեգին Գարդաշյանը

  • 1927-1937 թթ.
   • Գևորգ Ղևոնդյանը

  • 1937-1940 թթ.
   • Բաբկեն Աստվածատրյանը

  • 1940-1945 թթ.
   • Ստեփան Ճշմարիտյանը:

 • 1946

  թվականին Հայաստանի առողջապահության ժողովրդական կոմիսարիատը վերակազմավորվել է Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության առողջապահության մինիստրության: Վերջինիս կազմում գործել են բուժկանխարգելիչ օգնության, մոր և մանկան բուժկանխարգելիչ օգնության, սանիտարա-հակահամաճարակային և 4-րդ վարչությունները, գիտության, կադրերի և ուսումնական հաստատությունների, բժշկական վիճակագրության, պլան-ֆինանսավորման, կապիտալ շինարարության, վարչա-տնտեսական, մատակարարման և այլ բաժիններ:

  Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության առողջապահության մինիստրներն են եղել.

  • 1945-1949 թթ.
   • Գևորգ Ղևոնդյանը

  • 1949-1960 թթ.
   • Արմենակ Խրիմլյանը

  • 1960-1975 թթ.
   • Զախարի Նարիմանովը

  • 1975-1989 թթ.
   • Էմիլ Գաբրիելյանը

  • 1989-1990 թթ.
   • Արտաշես Ազնաուրյանը:

 • 1991

  թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվեց անկախ պետություն:

  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարներն են եղել.

  • 1990-1991 թթ.
   • Միհրան Նազարեթյանը

  • 1991-1997 թթ.
   • Արա Բաբլոյանը

  • 1997-1998 թթ.
   • Գագիկ Ստամբոլցյանը

  • 1998-2000 թթ.
   • Հայկ Նիկողոսյանը

  • 2000-2000 թթ.
   • Արարատ Մկրտչյանը (առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարար)

  • 2000-2003 թթ.
   • Արարատ Մկրտչյանը (առողջապահության նախարար)

  • 2003-2007 թթ.
   • Նորայր Դավիդյանը

  • 2007-2012 թթ.
   • Հարություն Քուշկյանը

  • 2016-2018 թթ.
   • Լևոն Ալթունյանը:

  • 2012-2014 թթ.
   • Դերենիկ Դումանյանը

  • 2014-2016 թթ.
   • Արմեն Մուրադյանը:

 • 2018

  թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը Արսեն Թորոսյանն է:

 • 055 123456

 • 055 123456

բաժանորդագրվել