նախարարի աշխատակազմ

ՀՀ առողջապահության նախարար

Արսեն Թորոսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Լեվոն Հակոբյան

 

 

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1982թ. հունիսի 21, ք. Երևան

Կրթություն

1998-2004թթ. սովորել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում

2004-2006թթ. սովորել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում՝ սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

2006-2009թթ. ուսումը շարունակել է ասպիրանտուրայում՝ հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

Աշխատանքային գործունեություն

2004-2005թթ. - «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ, Սոցիալական աշխատողների խմբի ղեկավար 2005-2010թթ. - Առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիր, Ընտանեկան բժշկության և բուժօգնության որակի համակարգող

2010-2011թթ. - ՀՀ ԱՆ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Մոնիտորինգի և գնահատման բաժնի վարիչ, Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

2011-2015թթ., 2016-2018թթ. - «ՄԻԲՍ» բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոն, տնօրեն

2018 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն է:

2019 թվականի հունվարի 18-ին հանրապետության նախագահի հրամանագրով վերանշանակվել է առողջապահության նախարար:

Այլ տվյալներ

2015-2016թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: Ունի բ/ծ լեյտենանտի կոչում։

Մասնակցել է բազմաթիվ գիտաժողովներիև դասընթացների: Հեղինակ է հայաստանյան և միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրված մի շարք հոդվածների:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։

Արսեն Թորոսյան

 

 

 

 

 

 

Լևոն Հակոբյանն իրականացնում է`

 1.  արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով,
 2.  դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 3.  մոր և մանկան առողջության պահպանման կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության միջոցով,
 4.  զորահավաքային և արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստվածության կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի միջոցով:

 

Լեվոն Հակոբյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Անահիտ Ավանեսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյան

Լենա Նանուշյան

 

 

 

 

Անահիտ Ավանեսյանն իրականացնում է`

 1.  նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀ երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
 2. առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
 3.  կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 4.  դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
 5.  առողջապահական տեղեկատվական համակարգի, էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտի աշխատանքների համակարգումը` նախարարության պետական առողջապահական գործակալության, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի միջոցով,
 6.  մարդասիրական օգնության ստացման և բաշխման աշխատանքների համակարգումը` ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով:

Անահիտ Ավանեսյան

 

 

 

 

 

 

Լենա Նանուշյանն իրականացնում է`

 1.  ՄԱԿ-ի և դրա կառույցների, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ընկերության և Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ծրագրերի շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության և ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 2.  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և տուբերկուլոզի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համակարգումը` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերը համակարգող խմբի, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն», «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով,
 3.  հանրային առողջության ապահովման և հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության հանրային առողջության բաժնի, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 4.  կադրերի և մարդկային ներուժի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

Լենա Նանուշյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի մամլո քարտուղար

Ալինա նիկողոսյան

Ալինա Նիկողոսյանը իրականացնում է՝

 • դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 • նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀերկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
 • առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
 • կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 • դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
 • առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորման և գովազդի թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության  լիցենզավորման գործակալության միջոցով:

Ալինա նիկողոսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարար

  Արսեն Թորոսյան

  Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

  1982թ. հունիսի 21, ք. Երևան

  Կրթություն

  1998-2004թթ. սովորել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում

  2004-2006թթ. սովորել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում՝ սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

  2006-2009թթ. ուսումը շարունակել է ասպիրանտուրայում՝ հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

  Աշխատանքային գործունեություն

  2004-2005թթ. - «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ, Սոցիալական աշխատողների խմբի ղեկավար 2005-2010թթ. - Առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիր, Ընտանեկան բժշկության և բուժօգնության որակի համակարգող

  2010-2011թթ. - ՀՀ ԱՆ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Մոնիտորինգի և գնահատման բաժնի վարիչ, Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

  2011-2015թթ., 2016-2018թթ. - «ՄԻԲՍ» բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոն, տնօրեն

  2018 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն է:

  2019 թվականի հունվարի 18-ին հանրապետության նախագահի հրամանագրով վերանշանակվել է առողջապահության նախարար:

  Այլ տվյալներ

  2015-2016թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: Ունի բ/ծ լեյտենանտի կոչում։

  Մասնակցել է բազմաթիվ գիտաժողովներիև դասընթացների: Հեղինակ է հայաստանյան և միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրված մի շարք հոդվածների:

  Անձնական տվյալներ

  Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։

  Արսեն Թորոսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

  Լեվոն Հակոբյան

  Լևոն Հակոբյանն իրականացնում է`

  1. արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով,
  2. դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  3. մոր և մանկան առողջության պահպանման կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության միջոցով,
  4. զորահավաքային և արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստվածության կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի միջոցով:

  Լեվոն Հակոբյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

  Անահիտ Ավանեսյան

  Անահիտ Ավանեսյանն իրականացնում է`

  1. նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀ երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
  2. առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
  3. կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  4. դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
  5. առողջապահական տեղեկատվական համակարգի, էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտի աշխատանքների համակարգումը` նախարարության պետական առողջապահական գործակալության, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի միջոցով,
  6. մարդասիրական օգնության ստացման և բաշխման աշխատանքների համակարգումը` ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով:

  Անահիտ Ավանեսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյան

  Լենա Նանուշյան

  Լենա Նանուշյանն իրականացնում է`

  1. ՄԱԿ-ի և դրա կառույցների, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ընկերության և Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ծրագրերի շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության և ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  2. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և տուբերկուլոզի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համակարգումը` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերը համակարգող խմբի, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն», «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով,
  3. հանրային առողջության ապահովման և հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության հանրային առողջության բաժնի, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  4. կադրերի և մարդկային ներուժի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

  Լենա Նանուշյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի մամլո քարտուղար

  Ալինա նիկողոսյան

  Ալինա Նիկողոսյանը իրականացնում է՝

  • դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  • նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀերկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
  • առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
  • կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  • դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
  • առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորման և գովազդի թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության լիցենզավորման գործակալության միջոցով:

  Ալինա նիկողոսյան

 • 055 123456

 • 055 123456

բաժանորդագրվել