Կառուցվածքի գծապատկեր

 • Նախարար

 • գլխավոր քարտուղար

 • նախարարի տեղակալ

 • նախարարի տեղակալ

 • նախարարի տեղակալ

 • նախարարի տեղակալ

 • նախարարի խորհրդական

 • նախարարի խորհրդական

 • նախարարի խորհրդական

 • նախարարի մամլո քարտուղար

 • նախարարի օգնական

 • նախարարի օգնական

 • գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

 • բժշկական օգնության քաղաքականության օգնություն

 • բժշկական օգնության քաղաքականության օգնություն

 • բժշկական օգնության քաղաքականության օգնություն

 • մոր եվ մանկան առողջության պահպանման վարչություն

 • մայրական եվ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժին

 • երեխաների առողջության պահպանման բաժին

 • դեղորայքային քաղաքականության եվ բժշկական տեխնոլոգիաների վարչություն

 • դեղորայքային քաղաքականության բաժին

 • բժշկական տեխնոլոգիաների եվ մարդասիրական օգնության համակարգման բաժին

 • անձնակազմի կառավարում

 • իրավաբանական վարչություն

 • օրենսդրության կատարելագործման եվ վերլուծության բաժին

 • իրավական ապահովման բաժին

 • հանրային առողջության բաժին

 • արտակարգ իրավիճակների եվ զորահավաքային նախարարության բաժին

 • արտաքին կապերի բաժին

 • հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 • ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

 • հաշվապահական հաշվառման բաժին

 • ներքին աուդիտի բաժին

 • առաջին բաժին

 • քարտուղարություն

 • լիցենզավորման գործակալություն

 • պետական առողջապահական գործակալություն

 • 055 123456

 • 055 123456

բաժանորդագրվել